Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
VkA_
Xuất hiện:
16 Tháng hai 2016
Châm ngôn
Guerra!
Giới thiệu về
Equipe de união, respeito e comprometimento. Amigos em uma só batalha.

Desempenhar todos juntos um game agradável.
Trang web
Xếp hạng của Team
VakAlokA Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[ VkA_]VakALokA Người lập Team 19 Tháng hai 2016 28 Tháng chín 2017 - 5:50 pm
[ VkA_]__BuLL__ Team Captain 25 Tháng sáu 2017 Hôm nay, 3:39 am
[ VkA_]_God_VkA_ Team Captain 18 Tháng tám 2017 Hôm qua, 9:02 pm
[ VkA_]Galarra_ Team Captain 22 Tháng mười hai 2016 Hôm nay, 2:24 am
[ VkA_]Adojegue Team Captain 26 Tháng năm 2016 Hôm nay, 4:02 am
[ VkA_]Rialmo Team Captain 28 Tháng hai 2016 7 Tháng một 2018 - 11:52 am
[ VkA_]_Predador_ Team Captain 20 Tháng hai 2017 Hôm nay, 2:13 am
[ VkA_]Eliaquim Thành viên 28 Tháng chín 2017 3 Tháng mười một 2017 - 4:29 am
[ VkA_]rgp__ Thành viên 17 Tháng mười hai 2016 7 Tháng năm 2017 - 3:09 am
[ VkA_]userdiegooli Thành viên 23 Tháng mười hai 2016 6 Tháng ba 2017 - 1:27 am
[ VkA_]KingConquista Thành viên 27 Tháng mười hai 2016 14 Tháng một 2018 - 5:05 am
[ VkA_]KingIguana Thành viên 16 Tháng mười hai 2016 14 Tháng hai 2017 - 2:17 am
[ VkA_]ThiagoBravo Thành viên 3 Tháng một 2017 2 Tháng mười hai 2017 - 2:29 am
[ VkA_]DMHorus Thành viên 16 Tháng mười hai 2016 18 Tháng hai 2017 - 6:30 pm
[ VkA_]YuukiKun Thành viên 9 Tháng mười hai 2016 20 Tháng mười một 2017 - 10:21 pm
[ VkA_]JUJP Thành viên 7 Tháng mười hai 2016 7 Tháng tư 2017 - 6:59 am
[ VkA_]Geferson Thành viên 15 Tháng mười một 2016 13 Tháng năm 2017 - 3:01 am
[ VkA_]woldenzg Thành viên 15 Tháng mười một 2016 17 Tháng mười một 2016 - 9:56 pm
[ VkA_]dasNeves Thành viên 31 Tháng một 2017 Hôm qua, 11:26 pm
[ VkA_]theWAGAMES Thành viên 10 Tháng mười hai 2016 7 Tháng một 2018 - 12:59 am
[ VkA_]bullzinho Thành viên 23 Tháng mười một 2016 29 Tháng mười hai 2017 - 2:43 am
[ VkA_]BlackImperator Thành viên 1 Tháng tám 2017 17 Tháng mười 2017 - 12:27 am
[ VkA_]Hassan27 Thành viên 30 Tháng năm 2017 Hôm nay, 3:01 am
[ VkA_]Tlomoloko Thành viên 12 Tháng mười hai 2016 17 Tháng chín 2017 - 6:57 pm
[ VkA_]Nyanmaru Thành viên 9 Tháng mười hai 2016 21 Tháng mười một 2017 - 12:39 am
[ VkA_]FredAleixo Thành viên 25 Tháng một 2017 29 Tháng ba 2017 - 6:28 am
[ VkA_]MrShark Thành viên 6 Tháng một 2017 8 Tháng ba 2017 - 11:22 am
[ VkA_]cry__ Thành viên 21 Tháng mười hai 2016 Hôm nay, 2:35 am
[ VkA_]500mA Thành viên 6 Tháng một 2017 30 Tháng mười một 2017 - 11:59 pm
[ VkA_]Barinade Thành viên 7 Tháng một 2017 23 Tháng hai 2017 - 3:03 am
[ VkA_]MMARSHALL Thành viên 15 Tháng mười một 2017 30 Tháng mười hai 2017 - 2:50 pm
[ VkA_]BR_Fatal Thành viên 1 Tháng ba 2017 3 Tháng năm 2017 - 10:58 pm
[ VkA_]kakashisanbr Thành viên 16 Tháng một 2017 30 Tháng sáu 2017 - 6:39 am
[ VkA_]tramontinaloko Thành viên 16 Tháng một 2017 21 Tháng hai 2017 - 12:54 pm
[ VkA_]JorgeBF Thành viên 13 Tháng một 2017 25 Tháng năm 2017 - 2:09 pm
[ VkA_]__Alison__ Thành viên 17 Tháng một 2017 27 Tháng năm 2017 - 6:45 am
[ VkA_]kimzera Thành viên 9 Tháng một 2017 13 Tháng một 2017 - 2:06 am
[ VkA_]Brudock Thành viên 9 Tháng một 2017 15 Tháng một 2017 - 10:11 pm
[ VkA_]UrameshiYusuke Thành viên 7 Tháng một 2017 23 Tháng tư 2017 - 12:20 am
[ VkA_]RICKTOTTI Thành viên 6 Tháng một 2017 22 Tháng năm 2017 - 5:50 pm
[ VkA_]kayo_tibimga Thành viên 23 Tháng mười hai 2016 27 Tháng hai 2017 - 11:35 pm
[ VkA_]CloudAtlas Thành viên 14 Tháng sáu 2017 11 Tháng chín 2017 - 12:30 am
[ VkA_]wkevinw Thành viên 24 Tháng mười hai 2016 6 Tháng một 2017 - 10:22 pm
[ VkA_]SrdoAge Thành viên 16 Tháng một 2017 27 Tháng hai 2017 - 4:50 pm
[ VkA_]FazOuHoo Thành viên 30 Tháng mười hai 2016 5 Tháng một 2018 - 7:48 pm
[ VkA_]henriquespl1 Thành viên 1 Tháng hai 2017 9 Tháng hai 2017 - 2:16 pm
[ VkA_]BRUN000W Thành viên 5 Tháng một 2017 22 Tháng một 2017 - 8:09 pm
[ VkA_]DioGoL86 Thành viên 13 Tháng ba 2017 20 Tháng mười hai 2017 - 10:33 pm
[ VkA_]CR4SH_ Thành viên 17 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 1:17 am
[ VkA_]__Alohha Thành viên 4 Tháng tư 2017 23 Tháng mười hai 2017 - 1:05 am
[ VkA_]Bento_Andre Thành viên 18 Tháng năm 2016 15 Tháng chín 2017 - 5:51 am
[ VkA_]Michaeldk Thành viên 27 Tháng năm 2016 12 Tháng mười 2017 - 11:31 pm
[ VkA_]PerdopqGOSTO Thành viên 26 Tháng năm 2016 2 Tháng mười một 2017 - 5:24 pm
[ VkA_]catslucks Thành viên 26 Tháng năm 2016 1 Tháng ba 2017 - 3:04 pm
[ VkA_]Chagas Thành viên 26 Tháng ba 2017 12 Tháng mười 2017 - 7:19 pm
[ VkA_]PerfectNOB Thành viên 7 Tháng một 2017 14 Tháng một 2018 - 11:47 pm
[ VkA_]joaoepg Thành viên 4 Tháng sáu 2016 30 Tháng bảy 2017 - 2:12 am
[ VkA_]__MaNcHa__ Thành viên 23 Tháng ba 2017 6 Tháng một 2018 - 2:32 am
[ VkA_]teteutchula Thành viên 16 Tháng mười một 2016 5 Tháng mười một 2017 - 2:30 am
[ VkA_]buguelito Thành viên 18 Tháng năm 2016 3 Tháng năm 2017 - 6:43 pm
[ VkA_]b0rg35 Thành viên 16 Tháng năm 2016 1 Tháng sáu 2017 - 3:07 pm
[ VkA_]avenger____ Thành viên 29 Tháng tư 2016 8 Tháng một 2018 - 6:30 pm
[ VkA_]WCD_DON Thành viên 21 Tháng năm 2016 26 Tháng ba 2017 - 9:24 am
[ VkA_]VoxerBr Thành viên 14 Tháng tám 2017 Hôm nay, 2:32 am
[ VkA_]_BarT_xD Thành viên 23 Tháng năm 2017 5 Tháng một 2018 - 8:41 pm
[ VkA_]Ak4li Thành viên 9 Tháng năm 2016 27 Tháng bảy 2017 - 2:09 pm
[ VkA_]keNoB Thành viên 17 Tháng năm 2016 14 Tháng một 2018 - 12:24 am
[ VkA_]DimiTri_Vegas Thành viên 5 Tháng tư 2017 Hôm qua, 2:04 pm
[ VkA_]Urien Thành viên 25 Tháng ba 2017 22 Tháng tư 2017 - 12:47 pm
[ VkA_]doko123 Thành viên 18 Tháng sáu 2016 6 Tháng năm 2017 - 3:28 pm
[ VkA_]Thafer Thành viên 11 Tháng tám 2016 10 Tháng hai 2017 - 2:32 pm
[ VkA_]kendryu Thành viên 11 Tháng bảy 2016 20 Tháng năm 2017 - 7:46 pm
[ VkA_]Tyasan Thành viên 17 Tháng một 2017 3 Tháng hai 2017 - 2:52 am
[ VkA_]HenriqueMNT Thành viên 12 Tháng tư 2017 11 Tháng một 2018 - 5:01 am
[ VkA_]san_eduardo Thành viên 12 Tháng tám 2017 9 Tháng mười một 2017 - 3:21 pm
[ VkA_]avrorenan Thành viên 7 Tháng một 2017 16 Tháng bảy 2017 - 3:06 am
[ VkA_]DuSheriff Thành viên 18 Tháng ba 2017 Hôm nay, 2:18 am
[ VkA_]_JaD Thành viên 15 Tháng mười một 2016 Hôm nay, 2:13 am
[ VkA_]The_Lovely_Noob Thành viên 16 Tháng mười hai 2016 31 Tháng mười hai 2017 - 7:41 pm
[ VkA_]Guendalf Thành viên 6 Tháng một 2017 31 Tháng mười hai 2017 - 10:00 pm
[ VkA_]kashima Thành viên 6 Tháng mười một 2016 26 Tháng một 2017 - 10:35 pm
[ VkA_]GuiAKATurtle Thành viên 16 Tháng mười một 2016 24 Tháng tám 2017 - 12:09 am
[ VkA_]Woad_Raideer Thành viên 2 Tháng mười hai 2017 26 Tháng mười hai 2017 - 9:09 pm
[ VkA_]jooaohenriqe Thành viên 18 Tháng mười một 2016 24 Tháng mười một 2017 - 11:55 pm
[ VkA_]Bloodborne Thành viên 6 Tháng tư 2017 9 Tháng tám 2017 - 3:02 pm
[ VkA_]_Rivaldo Thành viên 18 Tháng năm 2017 18 Tháng năm 2017 - 1:06 am
[ VkA_]andizini Thành viên 9 Tháng chín 2016 12 Tháng chín 2017 - 10:59 pm
[ VkA_]GuiBRasiL Thành viên 7 Tháng một 2017 28 Tháng mười một 2017 - 2:39 am
[ VkA_]naiasalu Thành viên 15 Tháng mười một 2016 7 Tháng mười một 2017 - 5:36 pm
[ VkA_]D0wn_ Thành viên 22 Tháng tám 2016 4 Tháng hai 2017 - 1:32 am
[ VkA_]crhumaire Thành viên 10 Tháng mười hai 2016 7 Tháng một 2017 - 10:43 pm
[ VkA_]Lord_dark_ Thành viên 15 Tháng mười hai 2016 22 Tháng mười hai 2017 - 11:45 pm
[ VkA_]Lukeskywalk Thành viên 5 Tháng chín 2016 30 Tháng mười hai 2017 - 9:50 am
[ VkA_]lucasgyn87 Thành viên 13 Tháng mười hai 2016 25 Tháng một 2017 - 7:21 pm
[ VkA_]MadeInMexico Thành viên 21 Tháng một 2017 1 Tháng ba 2017 - 3:11 am
[ VkA_]rafinhakiko Thành viên 2 Tháng sáu 2017 12 Tháng sáu 2017 - 9:22 pm
[ VkA_]TrueHipster Thành viên 15 Tháng tám 2017 38 phút trước
[ VkA_]R0Y4LS Thành viên 24 Tháng tám 2017 24 Tháng chín 2017 - 6:31 pm
[ VkA_]Defeat____ Thành viên 19 Tháng chín 2017 29 Tháng mười hai 2017 - 5:01 am
[ VkA_]Arteezy Thành viên 17 Tháng tám 2017 20 Tháng tám 2017 - 9:38 pm
[ VkA_]_BabyDriver Thành viên 23 Tháng tám 2017 6 Tháng một 2018 - 7:02 pm
[ VkA_]kunkkaairan Thành viên 7 Tháng chín 2017 15 Tháng mười 2017 - 5:17 pm
[ VkA_]MchCi4b4t4ri Thành viên 16 Tháng chín 2017 21 Tháng mười hai 2017 - 5:27 pm
[ VkA_]Djan Thành viên 26 Tháng mười 2017 Hôm nay, 1:13 am
[ VkA_]santoandre Thành viên 20 Tháng mười một 2017 27 Tháng mười một 2017 - 12:58 am
[ VkA_]Nobodyzim Thành viên 28 Tháng bảy 2017 14 Tháng chín 2017 - 2:24 am
[ VkA_]pisettamanrox Thành viên 8 Tháng mười 2017 Hôm qua, 9:27 pm
[ VkA_]_EvilGin_ Thành viên 22 Tháng tám 2017 30 Tháng mười hai 2017 - 8:56 pm
[ VkA_]Plus_Suda Thành viên 19 Tháng chín 2017 Hôm nay, 3:22 am
[ VkA_]_ChAviTo Thành viên 13 Tháng bảy 2017 15 Tháng mười hai 2017 - 2:11 am
[ VkA_]Hodor_is_Back Thành viên 14 Tháng sáu 2017 13 Tháng mười một 2017 - 8:48 pm
[ VkA_]Alien_war Thành viên 22 Tháng tám 2017 15 Tháng mười một 2017 - 6:48 pm
[ VkA_]KoHeiFuS Thành viên 2 Tháng tám 2017 22 Tháng tám 2017 - 1:45 am
[ VkA_]EduDuty Thành viên 4 Tháng bảy 2017 16 Tháng bảy 2017 - 4:30 am
[ VkA_]PedePanu Thành viên 11 Tháng tám 2017 15 Tháng chín 2017 - 5:00 am
[ VkA_]Garry777 Thành viên 17 Tháng bảy 2017 27 Tháng bảy 2017 - 4:43 am
[ VkA_]Edi_Dentista Thành viên 28 Tháng mười 2017 12 Tháng mười hai 2017 - 5:52 pm
[ VkA_]Adrimar Thành viên 26 Tháng mười 2017 7 Tháng mười một 2017 - 8:28 pm
[ VkA_]herculesakj1 Thành viên 9 Tháng mười hai 2017 9 Tháng một 2018 - 4:44 am
[ VkA_]Dropzera Thành viên 25 Tháng mười một 2017 2 Tháng một 2018 - 6:49 am
[ VkA_]Hallison_AOE Thành viên 11 Tháng mười hai 2017 Hôm nay, 3:39 am
[ VkA_]Artigo12 Thành viên 6 Tháng một 2018 13 Tháng một 2018 - 5:50 pm
[ VkA_]_OniOn_ Thành viên 24 Tháng mười một 2017 Hôm qua, 11:36 pm
[ VkA_]TingLing Thành viên 10 Tháng mười hai 2017 12 Tháng một 2018 - 2:32 am
[ VkA_]lobao1984 Thành viên 2 Tháng mười hai 2017 4 Tháng mười hai 2017 - 11:38 pm
[ VkA_]Adoelefante Thành viên 7 Tháng mười hai 2017 10 Tháng mười hai 2017 - 3:00 am
[ VkA_]Italiano_ Thành viên 17 Tháng mười hai 2017 6 Tháng một 2018 - 7:11 pm
[ VkA_]hanqz Thành viên 12 Tháng mười một 2017 2 Tháng mười hai 2017 - 5:43 pm
[ VkA_]_New_Live_2017 Thành viên 7 Tháng mười một 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[ VkA_]SamsKads Thành viên 9 Tháng mười một 2017 7 Tháng một 2018 - 2:42 am
[ VkA_]LuizaSonin Thành viên 21 Tháng chín 2017 9 Tháng một 2018 - 10:01 pm
[ VkA_]complicado Thành viên 24 Tháng mười một 2017 11 Tháng một 2018 - 12:54 am
[ VkA_]Playboys_ Thành viên 23 Tháng chín 2017 6 Tháng mười 2017 - 4:45 pm
[ VkA_]XAMA_XAMA_XAMA Thành viên 24 Tháng mười 2017 22 Tháng mười hai 2017 - 9:20 pm
[ VkA_]TryPTy Thành viên 25 Tháng mười 2017 14 Tháng một 2018 - 8:13 pm
[ VkA_]_Godfrey_ Thành viên 14 Tháng mười 2017 31 Tháng mười hai 2017 - 10:27 pm
[ VkA_]Rosd Thành viên 21 Tháng mười 2017 12 Tháng một 2018 - 12:56 am
[ VkA_]Wind_BR Thành viên 10 Tháng mười hai 2017 Hôm qua, 3:52 am
[ VkA_]Fagner00 Thành viên 20 Tháng mười hai 2017 20 Tháng mười hai 2017 - 9:46 pm
[ VkA_]Saves_the_Day Thành viên 13 Tháng mười hai 2017 Hôm qua, 9:13 pm
[ VkA_]AnDrew_99 Thành viên 19 Tháng tư 2017 29 Tháng mười một 2017 - 1:31 am
[ VkA_]Colors3000 Thành viên 30 Tháng tám 2017 11 Tháng một 2018 - 4:59 am
[ VkA_]Limao__ Thành viên 20 Tháng tám 2017 Hôm qua, 11:41 pm
[ VkA_]AbacaxiSupremo Thành viên 12 Tháng tám 2017 16 Tháng chín 2017 - 1:01 am
[ VkA_]RobimMIPT Thành viên 30 Tháng tư 2017 13 Tháng một 2018 - 11:24 pm
[ VkA_]Wan12 Thành viên 11 Tháng ba 2017 12 Tháng ba 2017 - 10:51 pm
[ VkA_]Coconut_br Thành viên 11 Tháng ba 2017 3 Tháng sáu 2017 - 5:12 am
[ VkA_]SoSweet Thành viên 28 Tháng ba 2017 4 Tháng một 2018 - 12:55 pm
[ VkA_]Morteli Thành viên 6 Tháng tư 2017 15 Tháng mười một 2017 - 9:58 pm
[ VkA_]Mclaren_378 Thành viên 9 Tháng tám 2017 10 Tháng một 2018 - 1:34 am
[ VkA_]warlockchile99 Thành viên 12 Tháng tám 2017 17 Tháng mười hai 2017 - 4:26 am
[ VkA_]50Guilherme Thành viên 26 Tháng ba 2017 13 Tháng một 2018 - 10:22 pm
[ VkA_]ktgiheavensi Thành viên 4 Tháng mười 2017 21 Tháng mười hai 2017 - 4:14 am
[ VkA_]Jamaica_Roots Thành viên 22 Tháng bảy 2017 20 Tháng mười hai 2017 - 9:08 pm
[ VkA_]Adoantoni_ Thành viên 28 Tháng một 2017 5 Tháng bảy 2017 - 10:13 pm
[ VkA_]lordmafia5 Thành viên 15 Tháng hai 2017 23 Tháng hai 2017 - 1:11 am
[ VkA_]Kintuz_III Thành viên 12 Tháng mười một 2017 13 Tháng một 2018 - 9:54 pm
[ VkA_]RVK_SAM Thành viên 6 Tháng hai 2017 13 Tháng mười hai 2017 - 12:10 pm
[ VkA_]__Goten Thành viên 13 Tháng mười hai 2017 13 Tháng một 2018 - 10:18 pm
[ VkA_]JB_Killing Thành viên 22 Tháng hai 2017 20 Tháng năm 2017 - 8:18 pm
[ VkA_]S4RG3R Thành viên 19 Tháng chín 2017 10 Tháng một 2018 - 6:51 pm
[ VkA_]Du_Dudu_Edu Thành viên 21 Tháng ba 2017 4 Tháng một 2018 - 1:20 pm
[ VkA_]VitorPeclat Thành viên 20 Tháng ba 2017 17 Tháng ba 2017 - 9:33 pm
[ VkA_]SantiagoPerfect Thành viên 29 Tháng tư 2017 29 Tháng tư 2017 - 9:57 pm
[ VkA_]Jaspion46 Thành viên 24 Tháng tư 2017 22 Tháng mười hai 2017 - 11:01 pm
[ VkA_]cattatau Thành viên 25 Tháng tư 2017 23 Tháng mười hai 2017 - 12:13 am
[ VkA_]homemaranha Thành viên 11 Tháng mười hai 2017 14 Tháng mười hai 2017 - 10:11 pm
[ VkA_]sens_br Thành viên 7 Tháng chín 2017 21 Tháng mười một 2017 - 9:13 pm
[ VkA_]_TrevisaN_ Thành viên 2 Tháng năm 2017 21 Tháng mười một 2017 - 11:47 pm
[ VkA_]_Retalhador_ Thành viên 3 Tháng năm 2017 28 Tháng sáu 2017 - 5:42 am
[ VkA_]udic Thành viên 28 Tháng chín 2017 12 Tháng một 2018 - 4:57 pm
[ VkA_]Clu Thành viên 22 Tháng năm 2017 11 Tháng chín 2017 - 12:12 am
[ VkA_]Joelson Thành viên 23 Tháng tư 2017 8 Tháng một 2018 - 9:14 am
[ VkA_]SoSweets Thành viên 22 Tháng tư 2017 10 Tháng mười hai 2017 - 4:10 pm
[ VkA_]jrdarkness Thành viên 24 Tháng ba 2017 1 Tháng chín 2017 - 11:03 pm
[ VkA_]___HuLk___ Thành viên 23 Tháng ba 2017 11 Tháng chín 2017 - 3:29 am
[ VkA_]MrGuibson Thành viên 23 Tháng ba 2017 2 Tháng mười hai 2017 - 8:03 pm
[ VkA_]sakura99 Thành viên 26 Tháng bảy 2017 23 Tháng mười hai 2017 - 5:46 am
[ VkA_]Benjaz Thành viên 4 Tháng năm 2017 10 Tháng năm 2017 - 5:20 pm
[ VkA_]milla_nesa Thành viên 14 Tháng sáu 2017 18 Tháng sáu 2017 - 8:21 pm
[ VkA_]G8dfrey Thành viên 7 Tháng chín 2017 12 Tháng mười 2017 - 7:35 pm
[ VkA_]Valium_ Thành viên 4 Tháng năm 2017 1 Tháng tám 2017 - 4:33 am
[ VkA_]Frostwhisper Thành viên 14 Tháng chín 2017 Hôm qua, 7:01 pm
[ VkA_]FazMuuuh Thành viên 9 Tháng bảy 2017 24 Tháng mười hai 2017 - 4:34 pm
[ VkA_]LeanDroo_Luzzz Thành viên 13 Tháng mười hai 2016 10 Tháng tư 2017 - 9:02 pm
[ VkA_]BarRoomHero Thành viên 28 Tháng chín 2017 Online ngay!
[ VkA_]Neymar_doAge Thành viên 8 Tháng mười 2017 8 Tháng mười một 2017 - 12:54 am
[ VkA_]lirinho Thành viên 17 Tháng ba 2017 9 Tháng một 2018 - 5:11 pm
[ VkA_]beowoof Thành viên 26 Tháng mười hai 2016 24 Tháng năm 2017 - 9:32 pm
[ VkA_]JhonMal Thành viên 9 Tháng năm 2017 Hôm nay, 1:35 am
[ VkA_]TheChaosCreator Thành viên 13 Tháng ba 2016 16 Tháng chín 2017 - 4:05 am
[ VkA_]silviatpj Thành viên 24 Tháng mười hai 2016 29 Tháng mười hai 2017 - 8:49 pm
[ VkA_]OrlandoS_b Thành viên 11 Tháng tám 2017 10 Tháng mười hai 2017 - 12:49 am
[ VkA_]Tetim Thành viên 13 Tháng tư 2017 11 Tháng một 2018 - 12:09 am
[ VkA_]pablito_v8 Thành viên 25 Tháng mười một 2017 10 Tháng một 2018 - 2:32 am
[ VkA_]CrOvIx_ Thành viên 17 Tháng ba 2017 11 Tháng tư 2017 - 12:41 am
[ VkA_]ccv_angus Thành viên 16 Tháng chín 2016 26 Tháng tư 2017 - 2:46 pm
[ VkA_]Maicossuel Thành viên 5 Tháng ba 2016 Hôm qua, 7:37 pm
[ VkA_]ZeeH Thành viên 22 Tháng hai 2016 Hôm qua, 11:44 pm
[ VkA_]MaxCavalera Thành viên 10 Tháng năm 2016 12 Tháng một 2018 - 6:25 pm
[ VkA_]Budundio Thành viên 24 Tháng mười hai 2016 12 Tháng bảy 2017 - 4:14 pm
[ VkA_]the_novice Thành viên 13 Tháng mười hai 2016 27 Tháng mười hai 2017 - 3:28 pm
[ VkA_]HallelujaH_VKA Thành viên 25 Tháng mười một 2017 21 Tháng mười hai 2017 - 12:55 am
[ VkA_]_Shafth_ Thành viên 6 Tháng tư 2016 22 Tháng mười hai 2017 - 3:10 pm
[ VkA_]TallRasha Thành viên 3 Tháng mười một 2017 6 Tháng mười hai 2017 - 12:54 am
[ VkA_]God_VkA_Brother Thành viên 16 Tháng hai 2016 31 Tháng mười 2017 - 3:57 pm
[ VkA_]EndrivE Thành viên 2 Tháng sáu 2017 2 Tháng một 2018 - 4:08 pm
[ VkA_]Josba Thành viên 3 Tháng năm 2016 9 Tháng chín 2017 - 12:22 am
[ VkA_]SanPaes Thành viên 8 Tháng sáu 2016 12 Tháng một 2018 - 2:29 am
[ VkA_]_Rhadamantys_ Thành viên 27 Tháng sáu 2017 2 Tháng một 2018 - 6:55 pm
[ VkA_]the_swordfish Thành viên 8 Tháng tư 2017 25 Tháng mười hai 2017 - 12:31 am
[ VkA_]StealthTT Thành viên 10 Tháng mười 2016 13 Tháng một 2017 - 11:12 am
[ VkA_]Leticia77 Thành viên 24 Tháng một 2017 23 Tháng mười hai 2017 - 1:56 am
[ VkA_]BGTusk Thành viên 26 Tháng mười 2017 14 Tháng một 2018 - 6:41 pm
[ VkA_]Butekim Thành viên 14 Tháng năm 2016 29 Tháng một 2017 - 11:34 pm
[ VkA_]TyRanT_RiuT Thành viên 2 Tháng mười hai 2017 14 Tháng một 2018 - 5:49 pm
[ VkA_]__tiago_ Thành viên 25 Tháng sáu 2017 Hôm qua, 11:58 pm
[ VkA_]ManiacoPop Thành viên 26 Tháng mười 2017 7 Tháng một 2018 - 2:18 pm
[ VkA_]HoyaLL Thành viên 7 Tháng sáu 2017 18 Tháng mười hai 2017 - 6:24 pm
[ VkA_]OGalo Thành viên 5 Tháng năm 2016 26 Tháng năm 2017 - 7:29 am
[ VkA_]IamPdrzin Thành viên 3 Tháng năm 2016 10 Tháng ba 2017 - 4:12 am
[ VkA_]bielnick Thành viên 5 Tháng một 2017 29 Tháng mười một 2017 - 5:11 pm
[ VkA_]__Galo Thành viên 5 Tháng năm 2016 13 Tháng tư 2017 - 2:42 pm
[ VkA_]Sdanrrushen Thành viên 24 Tháng mười hai 2016 21 Tháng tư 2017 - 11:44 pm
[ VkA_]Calma_Pr0feta Thành viên 6 Tháng tư 2016 Hôm qua, 5:47 am
[ VkA_]JuanBaldez Thành viên 14 Tháng ba 2016 11 Tháng mười hai 2017 - 1:20 am
[ VkA_]_IzzE_ Thành viên 29 Tháng hai 2016 20 Tháng tám 2017 - 10:02 pm
[ VkA_]Aladic_Yrog Thành viên 21 Tháng năm 2016 31 Tháng mười hai 2017 - 5:25 pm
[ VkA_]Ksalad_AT_ Thành viên 16 Tháng một 2017 5 Tháng hai 2017 - 1:56 am
[ VkA_]W4ffl3BosS_ Thành viên 20 Tháng ba 2016 18 Tháng hai 2017 - 10:38 pm
[ VkA_]HollyOPK Thành viên 9 Tháng một 2017 12 Tháng một 2017 - 2:56 am
[ VkA_]tranin Thành viên 7 Tháng mười một 2017 Hôm qua, 11:22 pm
[ VkA_]Madmax_fsa Thành viên 6 Tháng ba 2016 25 Tháng chín 2017 - 2:50 am
[ VkA_]jalter Thành viên 25 Tháng một 2017 25 Tháng mười hai 2017 - 2:11 pm
[ VkA_]NhoNhO_ Thành viên 9 Tháng tư 2017 23 Tháng bảy 2017 - 12:42 am
[ VkA_]Rockabilly Thành viên 30 Tháng một 2017 10 Tháng một 2018 - 2:15 am
[ VkA_]mon3yforfr33 Thành viên 20 Tháng ba 2016 11 Tháng một 2018 - 2:15 pm
[ VkA_]vesh Thành viên 4 Tháng mười hai 2016 27 Tháng mười hai 2017 - 2:12 pm
[ VkA_]MrSpiriT Thành viên 24 Tháng tám 2017 10 Tháng một 2018 - 5:31 pm
[ VkA_]ShowMan Thành viên 8 Tháng một 2018 Hôm qua, 9:05 pm
[ VkA_]Rabugento Thành viên 27 Tháng hai 2016 13 Tháng mười 2016 - 10:30 pm
[ VkA_]Iamfudencio Thành viên 9 Tháng năm 2016 29 Tháng mười một 2017 - 2:02 am
[ VkA_]Wc_b0M_4r Thành viên 25 Tháng mười 2017 28 Tháng mười hai 2017 - 4:18 pm
[ VkA_]Porunga_ Thành viên 19 Tháng chín 2017 7 Tháng mười 2017 - 3:29 am
[ VkA_]shoguinho Thành viên 7 Tháng năm 2017 11 Tháng mười một 2017 - 1:02 pm
[ VkA_]Imhotep Thành viên 11 Tháng ba 2017 11 Tháng một 2018 - 7:31 pm
[ VkA_]DraftL Thành viên 6 Tháng chín 2016 21 Tháng mười một 2017 - 4:49 pm
[ VkA_]Aprendiz_Noob Thành viên 2 Tháng tư 2016 Hôm qua, 10:01 pm
[ VkA_]_Papangu Thành viên 22 Tháng mười hai 2016 6 Tháng một 2017 - 11:05 pm
[ VkA_]lalaheke Thành viên 20 Tháng tám 2017 9 Tháng mười một 2017 - 4:19 pm
[ VkA_]_JonnyQuesT_ Thành viên 17 Tháng tám 2017 21 Tháng mười hai 2017 - 1:22 am
[ VkA_]WiTCH_KiNG Thành viên 3 Tháng mười hai 2016 14 Tháng ba 2017 - 2:11 pm
[ VkA_]Z3r4X Thành viên 14 Tháng mười một 2017 29 Tháng mười một 2017 - 3:07 am
[ VkA_]Decau Thành viên 5 Tháng mười hai 2017 Hôm qua, 10:48 pm
[ VkA_]WesleyxDzZ Thành viên 27 Tháng mười 2016 14 Tháng một 2018 - 10:03 pm
[ VkA_]vitovisk Thành viên 14 Tháng chín 2017 13 Tháng mười hai 2017 - 4:52 am
[ VkA_]Ninfetinha Thành viên 8 Tháng mười hai 2016 14 Tháng mười hai 2017 - 12:36 am
[ VkA_]espejo1 Thành viên 15 Tháng bảy 2017 Hôm qua, 11:39 am
[ VkA_]Omega_Sl4y3r1 Thành viên 26 Tháng một 2017 19 Tháng mười hai 2017 - 12:15 am
[ VkA_]GladiadorZeus Thành viên 21 Tháng bảy 2017 23 Tháng mười hai 2017 - 1:16 am
[ VkA_]genghis_khan1 Thành viên 9 Tháng năm 2017 17 Tháng năm 2017 - 2:10 am
[ VkA_]_HusKarl_ Thành viên 31 Tháng mười hai 2017 30 Tháng mười hai 2017 - 6:32 pm
[ VkA_]_SaNgar_ Thành viên 6 Tháng một 2017 12 Tháng ba 2017 - 6:15 pm
[ VkA_]mrn Thành viên 15 Tháng mười một 2016 2 Tháng hai 2017 - 11:40 pm
[ VkA_]Faell Thành viên 12 Tháng bảy 2017 Hôm qua, 5:37 pm
[ VkA_]GeNeRaL_BR Thành viên 15 Tháng sáu 2017 31 Tháng mười hai 2017 - 6:20 pm
[ VkA_]BreideIstorme Thành viên 23 Tháng sáu 2017 5 Tháng mười hai 2017 - 10:45 pm
[ VkA_]IAM_DRUL Thành viên 15 Tháng năm 2017 Hôm qua, 8:40 pm
[ VkA_]Nahin Thành viên 13 Tháng một 2017 27 Tháng một 2017 - 11:23 pm
[ VkA_]MAKA_Veli Thành viên 28 Tháng chín 2017 19 Tháng mười 2017 - 7:40 pm
[ VkA_]_cinzas Thành viên 29 Tháng mười một 2016 14 Tháng một 2018 - 3:57 am
[ VkA_]barizinho Thành viên 20 Tháng bảy 2017 30 Tháng tám 2017 - 1:34 pm
[ VkA_]GLEDSON_BR Thành viên 28 Tháng tám 2016 Hôm nay, 2:44 am
[ VkA_]AndyAoC Thành viên 24 Tháng ba 2017 2 Tháng một 2018 - 7:44 pm
[ VkA_]odinbr Thành viên 27 Tháng mười 2017 Hôm qua, 10:07 pm
[ VkA_]Adoantoni Thành viên 27 Tháng một 2017 7 Tháng ba 2017 - 5:46 pm
[ VkA_]FATALJUNIOR Thành viên 24 Tháng ba 2016 18 Tháng tám 2017 - 3:02 am
[ VkA_]Adelsom Thành viên 13 Tháng mười hai 2017 29 Tháng mười hai 2017 - 12:59 am
[ VkA_]skidfire Thành viên 30 Tháng mười một 2016 Hôm qua, 12:01 am
[ VkA_]evandro10 Thành viên 5 Tháng ba 2016 28 Tháng mười hai 2017 - 2:36 pm
[ VkA_]MagiaBranca Thành viên 3 Tháng ba 2016 1 Tháng mười hai 2016 - 6:33 pm
[ VkA_]BarbosaB Thành viên 13 Tháng ba 2016 15 Tháng một 2017 - 12:17 am
[ VkA_]SuPer_MiX Thành viên 16 Tháng ba 2017 Hôm qua, 12:49 am
[ VkA_]spazzyn Thành viên 24 Tháng hai 2016 20 Tháng ba 2017 - 2:50 am
[ VkA_]samurairox Thành viên 13 Tháng sáu 2017 1 Tháng tám 2017 - 6:34 pm
[ VkA_]Eristov Thành viên 10 Tháng mười hai 2016 1 Tháng một 2018 - 6:20 pm
[ VkA_]APC16ASD Thành viên 13 Tháng năm 2016 4 Tháng một 2018 - 10:56 pm
[ VkA_]Valentino48 Thành viên 3 Tháng ba 2016 Hôm qua, 11:00 pm
[ VkA_]Anubis_brav Thành viên 26 Tháng tư 2016 1 Tháng mười hai 2017 - 12:12 pm
[ VkA_]Samurai_Rox Thành viên 22 Tháng hai 2017 15 Tháng bảy 2017 - 2:05 am
[ VkA_]Chawn Thành viên 25 Tháng hai 2016 27 Tháng mười 2017 - 5:43 pm
[ VkA_]LeTigre Thành viên 25 Tháng hai 2016 4 Tháng một 2018 - 9:50 pm
[ VkA_]cafifi Thành viên 31 Tháng năm 2016 9 Tháng một 2018 - 3:41 am
[ VkA_]CDA_TUBARAO Thành viên 22 Tháng mười hai 2016 8 Tháng một 2018 - 12:28 am
[ VkA_]luisbr Thành viên 17 Tháng chín 2017 26 Tháng mười hai 2017 - 4:44 pm
[ VkA_]Player_BrZ Thành viên 5 Tháng tư 2016 14 Tháng một 2018 - 8:38 pm
[ VkA_]enki12 Thành viên 26 Tháng hai 2016 Hôm nay, 12:46 am
[ VkA_]Inocente__ Thành viên 20 Tháng chín 2017 Hôm qua, 11:30 pm
[ VkA_]JUNIOR_33 Thành viên 2 Tháng tư 2016 Hôm nay, 12:49 am
[ VkA_]JoelsonVka Thành viên 26 Tháng mười hai 2017 7 Tháng một 2018 - 5:46 pm
[ VkA_]NightStalker_ Thành viên 1 Tháng tư 2017 2 Tháng một 2018 - 3:14 am
[ VkA_]mathiasmbi9 Thành viên 18 Tháng tư 2016 6 Tháng tám 2017 - 1:00 am
[ VkA_]Black_____ Thành viên 24 Tháng năm 2016 7 Tháng năm 2017 - 8:51 pm
[ VkA_]God_VkA_Brodiii Thành viên 6 Tháng mười một 2017 8 Tháng mười hai 2017 - 12:44 am
[ VkA_]Pisetta Thành viên 19 Tháng mười một 2016 15 Tháng bảy 2017 - 10:48 pm
[ VkA_]Hasgard_BR Thành viên 13 Tháng ba 2017 14 Tháng năm 2017 - 6:43 am
[ VkA_]LittleFinger86 Thành viên 26 Tháng tư 2016 Hôm qua, 9:48 pm
[ VkA_]jamave Thành viên 7 Tháng tư 2017 30 Tháng mười một 2017 - 10:12 pm
[ VkA_]Override__ Thành viên 5 Tháng ba 2016 24 Tháng mười hai 2017 - 8:33 pm
[ VkA_]jmvaldoleiros Thành viên 5 Tháng ba 2016 14 Tháng tư 2017 - 5:04 am
[ VkA_]Celitc_Caboclo_ Thành viên 11 Tháng tư 2016 4 Tháng mười một 2016 - 7:16 pm
[ VkA_]EagleWarrior42 Thành viên 8 Tháng tư 2016 6 Tháng chín 2017 - 4:08 pm
[ VkA_]_MoskitiM Thành viên 22 Tháng ba 2016 23 Tháng mười một 2017 - 12:27 pm
[ VkA_]Hodor_Hodor Thành viên 3 Tháng tư 2017 6 Tháng một 2018 - 1:59 am
[ VkA_]Marola_22 Thành viên 3 Tháng hai 2017 22 Tháng mười hai 2017 - 3:21 am
[ VkA_]Daniel_fin Thành viên 5 Tháng năm 2016 28 Tháng chín 2017 - 6:54 pm
[ VkA_]SDSANGUINARIO Thành viên 3 Tháng mười một 2017 Hôm nay, 1:53 am
[ VkA_]Alquimista29 Thành viên 5 Tháng tám 2017 17 Tháng mười một 2017 - 2:26 am
[ VkA_]2014lol2014 Thành viên 20 Tháng ba 2016 18 Tháng mười một 2017 - 7:07 pm
[ VkA_]God_VkA Thành viên 2 Tháng tư 2016 5 Tháng sáu 2017 - 5:02 pm
[ VkA_]_LiNee Thành viên 1 Tháng hai 2017 27 Tháng mười hai 2017 - 12:13 pm
[ VkA_]picsk Thành viên 10 Tháng chín 2017 14 Tháng chín 2017 - 5:41 pm
[ VkA_]paulovmcm Thành viên 31 Tháng một 2017 7 Tháng mười hai 2017 - 10:21 pm
[ VkA_]___BlackHawk___ Thành viên 29 Tháng tư 2017 Hôm qua, 10:22 pm
[ VkA_]JoZeHgS Thành viên 26 Tháng tư 2016 24 Tháng mười hai 2017 - 9:26 pm
[ VkA_]bjj_rage Thành viên 10 Tháng mười hai 2016 3 Tháng mười một 2017 - 9:22 pm
[ VkA_]Power_Guidao Thành viên 1 Tháng năm 2017 29 Tháng mười hai 2017 - 2:41 am
[ VkA_]JUNNOSEMEDO2 Thành viên 13 Tháng ba 2016 6 Tháng một 2018 - 6:32 pm
[ VkA_]OffTheWallGaran Thành viên 30 Tháng mười một 2016 Hôm qua, 4:19 am
[ VkA_]RavE_ Thành viên 25 Tháng ba 2016 16 Tháng mười một 2016 - 10:02 pm
[ VkA_]julimybaby Thành viên 26 Tháng mười một 2016 23 Tháng mười hai 2017 - 5:50 am
[ VkA_]abbapoa Thành viên 28 Tháng ba 2016 12 Tháng mười một 2016 - 3:37 am
[ VkA_]Fpavoni Thành viên 19 Tháng tư 2016 8 Tháng mười 2017 - 3:40 am
[ VkA_]KaneKi_ Thành viên 15 Tháng bảy 2017 31 Tháng tám 2017 - 11:57 pm
[ VkA_]_Nitro__ Thành viên 18 Tháng mười một 2017 27 Tháng mười hai 2017 - 7:40 pm
[ VkA_]LuizChampioN Thành viên 6 Tháng mười hai 2017 30 Tháng mười hai 2017 - 6:30 pm
[ VkA_]pedrohames Thành viên 23 Tháng tư 2017 Hôm qua, 11:34 pm
[ VkA_]meg4v Thành viên 19 Tháng tám 2017 14 Tháng một 2018 - 10:17 pm
[ VkA_]_KORPZ Thành viên 23 Tháng mười 2017 11 Tháng một 2018 - 1:36 am
[ VkA_]GOD666 Thành viên 22 Tháng hai 2016 7 Tháng một 2017 - 1:20 am
[ VkA_]DARXAN Thành viên 12 Tháng tám 2017 Hôm qua, 11:27 pm
[ VkA_]detrechi Thành viên 22 Tháng mười hai 2016 14 Tháng một 2018 - 8:32 pm
[ VkA_]rodsra Thành viên 9 Tháng mười hai 2017 11 Tháng một 2018 - 4:22 pm
[ VkA_]General_Tesla Thành viên 21 Tháng tư 2016 9 Tháng một 2018 - 12:57 am
[ VkA_]MenorZim Thành viên 6 Tháng sáu 2016 26 Tháng mười hai 2016 - 11:56 pm
[ VkA_]Galdino17 Thành viên 25 Tháng hai 2016 11 Tháng sáu 2017 - 9:26 pm
[ VkA_]MPlayer Thành viên 14 Tháng năm 2016 10 Tháng mười 2017 - 6:11 pm
[ VkA_]Kairie Thành viên 26 Tháng mười 2017 17 Tháng mười hai 2017 - 11:39 pm
[ VkA_]Anikila Thành viên 9 Tháng mười hai 2017 Hôm qua, 5:18 pm
[ VkA_]Cuiabano Thành viên 21 Tháng hai 2016 30 Tháng mười hai 2017 - 1:51 am
[ VkA_]filipemagno Thành viên 3 Tháng tư 2016 14 Tháng một 2018 - 6:16 pm
[ VkA_]Lukaz30 Thành viên 30 Tháng mười hai 2016 13 Tháng một 2018 - 8:38 pm
[ VkA_]NubinhoXd Thành viên 9 Tháng sáu 2017 14 Tháng một 2018 - 12:47 am
[ VkA_]agostini022 Thành viên 19 Tháng tư 2016 27 Tháng hai 2017 - 9:59 pm
[ VkA_]ICardosoI Thành viên 21 Tháng năm 2016 5 Tháng mười một 2016 - 5:08 pm
[ VkA_]XRASECX Thành viên 20 Tháng hai 2017 26 Tháng mười một 2017 - 4:32 pm
[ VkA_]kilshon Thành viên 7 Tháng tám 2017 Hôm nay, 6:20 am
[ VkA_]7_bg Thành viên 8 Tháng tư 2017 Online ngay!
[ VkA_]Favelado Thành viên 15 Tháng tư 2017 24 Tháng tư 2017 - 3:21 am
[ VkA_]pullodogato Thành viên 21 Tháng mười hai 2016 23 Tháng tám 2017 - 1:59 am
[ VkA_]3phs Thành viên 26 Tháng hai 2016 Hôm nay, 2:18 am
[ VkA_]FRIAL2015 Thành viên 14 Tháng ba 2016 26 Tháng mười hai 2017 - 6:29 pm