Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
VkA_
Xuất hiện:
16 Tháng hai 2016
Châm ngôn
Guerra!
Giới thiệu về
Equipe de união, respeito e comprometimento. Amigos em uma só batalha.

Desempenhar todos juntos um game agradável.
Trang web
Xếp hạng của Team
VakAlokA Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[ VkA_]VakALokA Người lập Team 19 Tháng hai 2016 28 Tháng chín 2017 - 5:50 pm
[ VkA_]__BuLL__ Team Captain 25 Tháng sáu 2017 Hôm nay, 4:12 am
[ VkA_]Galarra_ Team Captain 22 Tháng mười hai 2016 8 Tháng tám 2018 - 1:08 am
[ VkA_]_God_VkA_ Team Captain 18 Tháng tám 2017 3 Tháng chín 2018 - 3:18 am
[ VkA_]Adojegue Team Captain 26 Tháng năm 2016 Hôm nay, 12:17 am
[ VkA_]_Predador_ Team Captain 20 Tháng hai 2017 24 Tháng chín 2018 - 8:10 pm
[ VkA_]genghis_khan1 Team Captain 9 Tháng năm 2017 Hôm nay, 1:57 am
[ VkA_]Rialmo Team Captain 28 Tháng hai 2016 11 Tháng tám 2018 - 2:14 pm
[ VkA_]Barinade Thành viên 7 Tháng một 2017 23 Tháng hai 2017 - 3:03 am
[ VkA_]BR_Fatal Thành viên 1 Tháng ba 2017 3 Tháng năm 2017 - 10:58 pm
[ VkA_]kakashisanbr Thành viên 16 Tháng một 2017 30 Tháng sáu 2017 - 6:39 am
[ VkA_]kimzera Thành viên 9 Tháng một 2017 13 Tháng một 2017 - 2:06 am
[ VkA_]JamaicaRoots Thành viên 22 Tháng bảy 2017 29 Tháng năm 2018 - 3:50 am
[ VkA_]500mA Thành viên 6 Tháng một 2017 23 Tháng tư 2018 - 12:20 am
[ VkA_]Brudock Thành viên 9 Tháng một 2017 15 Tháng một 2017 - 10:11 pm
[ VkA_]UrameshiYusuke Thành viên 7 Tháng một 2017 23 Tháng tư 2017 - 12:20 am
[ VkA_]rgp__ Thành viên 17 Tháng mười hai 2016 7 Tháng năm 2017 - 3:09 am
[ VkA_]KingConquista Thành viên 27 Tháng mười hai 2016 17 Tháng chín 2018 - 12:55 am
[ VkA_]ThiagoBravo Thành viên 3 Tháng một 2017 2 Tháng mười hai 2017 - 2:29 am
[ VkA_]FredAleixo Thành viên 25 Tháng một 2017 1 Tháng chín 2018 - 6:02 am
[ VkA_]MrShark Thành viên 6 Tháng một 2017 8 Tháng ba 2017 - 11:22 am
[ VkA_]RICKTOTTI Thành viên 6 Tháng một 2017 22 Tháng năm 2017 - 5:50 pm
[ VkA_]SrdoAge Thành viên 16 Tháng một 2017 27 Tháng hai 2017 - 4:50 pm
[ VkA_]MrCry Thành viên 30 Tháng mười hai 2016 17 Tháng chín 2018 - 9:03 pm
[ VkA_]henriquespl1 Thành viên 1 Tháng hai 2017 9 Tháng hai 2017 - 2:16 pm
[ VkA_]BRUN000W Thành viên 5 Tháng một 2017 27 Tháng tư 2018 - 9:56 pm
[ VkA_]tramontinaloko Thành viên 16 Tháng một 2017 21 Tháng hai 2017 - 12:54 pm
[ VkA_]JorgeBF Thành viên 13 Tháng một 2017 25 Tháng năm 2017 - 2:09 pm
[ VkA_]JB_Killing Thành viên 22 Tháng hai 2017 20 Tháng năm 2017 - 8:18 pm
[ VkA_]50Guilherme Thành viên 26 Tháng ba 2017 23 Tháng chín 2018 - 6:54 pm
[ VkA_]warlockchile99 Thành viên 12 Tháng tám 2017 16 Tháng sáu 2018 - 11:17 pm
[ VkA_]Colors3000 Thành viên 30 Tháng tám 2017 6 Tháng chín 2018 - 8:23 pm
[ VkA_]Limao__ Thành viên 20 Tháng tám 2017 21 Tháng tám 2018 - 7:07 pm
[ VkA_]AbacaxiSupremo Thành viên 12 Tháng tám 2017 16 Tháng chín 2017 - 1:01 am
[ VkA_]RobimMIPT Thành viên 30 Tháng tư 2017 13 Tháng một 2018 - 11:24 pm
[ VkA_]Wan12 Thành viên 11 Tháng ba 2017 12 Tháng ba 2017 - 10:51 pm
[ VkA_]Samantha_ Thành viên 6 Tháng hai 2017 5 Tháng bảy 2018 - 8:20 pm
[ VkA_]Kintuz_III Thành viên 12 Tháng mười một 2017 30 Tháng bảy 2018 - 8:53 pm
[ VkA_]__Alison__ Thành viên 17 Tháng một 2017 27 Tháng năm 2017 - 6:45 am
[ VkA_]DioGoL86 Thành viên 13 Tháng ba 2017 20 Tháng mười hai 2017 - 10:33 pm
[ VkA_]MadeInMexico Thành viên 21 Tháng một 2017 1 Tháng ba 2017 - 3:11 am
[ VkA_]AnDrew_99 Thành viên 19 Tháng tư 2017 11 Tháng hai 2018 - 5:44 pm
[ VkA_]virgimonxxx Thành viên 4 Tháng mười 2017 18 Tháng tám 2018 - 7:37 pm
[ VkA_]Adoantony Thành viên 15 Tháng sáu 2018 2 Tháng bảy 2018 - 12:32 am
[ VkA_]Adoantoni_ Thành viên 28 Tháng một 2017 5 Tháng bảy 2017 - 10:13 pm
[ VkA_]lordmafia5 Thành viên 15 Tháng hai 2017 23 Tháng hai 2017 - 1:11 am
[ VkA_]Coconut_br Thành viên 11 Tháng ba 2017 3 Tháng sáu 2017 - 5:12 am
[ VkA_]WCD_DON Thành viên 21 Tháng năm 2016 1 Tháng tám 2018 - 8:35 pm
[ VkA_]PerdopqGOSTO Thành viên 26 Tháng năm 2016 5 Tháng tám 2018 - 11:15 pm
[ VkA_]catslucks Thành viên 26 Tháng năm 2016 1 Tháng ba 2017 - 3:04 pm
[ VkA_]Chagas Thành viên 26 Tháng ba 2017 12 Tháng mười 2017 - 7:19 pm
[ VkA_]PerfectNOB Thành viên 7 Tháng một 2017 24 Tháng chín 2018 - 4:12 pm
[ VkA_]joaoepg Thành viên 4 Tháng sáu 2016 30 Tháng bảy 2017 - 2:12 am
[ VkA_]__MaNcHa__ Thành viên 23 Tháng ba 2017 30 Tháng tám 2018 - 1:25 pm
[ VkA_]teteutchula Thành viên 16 Tháng mười một 2016 5 Tháng chín 2018 - 5:21 am
[ VkA_]Thafer Thành viên 11 Tháng tám 2016 24 Tháng bảy 2018 - 3:25 am
[ VkA_]Michaeldk Thành viên 27 Tháng năm 2016 12 Tháng mười 2017 - 11:31 pm
[ VkA_]Bento_Andre Thành viên 18 Tháng năm 2016 15 Tháng chín 2017 - 5:51 am
[ VkA_]buguelito Thành viên 18 Tháng năm 2016 3 Tháng năm 2017 - 6:43 pm
[ VkA_]VoxerBr Thành viên 14 Tháng tám 2017 29 Tháng tư 2018 - 5:54 pm
[ VkA_]Murilo_ps Thành viên 31 Tháng ba 2018 22 Tháng chín 2018 - 3:29 am
[ VkA_]_BarT_xD Thành viên 23 Tháng năm 2017 23 Tháng năm 2018 - 3:46 am
[ VkA_]Ak4li Thành viên 9 Tháng năm 2016 27 Tháng bảy 2017 - 2:09 pm
[ VkA_]keNoB Thành viên 17 Tháng năm 2016 27 Tháng hai 2018 - 12:18 am
[ VkA_]Urien Thành viên 25 Tháng ba 2017 22 Tháng tư 2017 - 12:47 pm
[ VkA_]doko123 Thành viên 18 Tháng sáu 2016 6 Tháng năm 2017 - 3:28 pm
[ VkA_]b0rg35 Thành viên 16 Tháng năm 2016 1 Tháng sáu 2017 - 3:07 pm
[ VkA_]kendryu Thành viên 11 Tháng bảy 2016 20 Tháng năm 2017 - 7:46 pm
[ VkA_]Bloodborne Thành viên 6 Tháng tư 2017 9 Tháng tám 2017 - 3:02 pm
[ VkA_]kashima Thành viên 6 Tháng mười một 2016 26 Tháng một 2017 - 10:35 pm
[ VkA_]GuiAKATurtle Thành viên 16 Tháng mười một 2016 24 Tháng tám 2017 - 12:09 am
[ VkA_]lucasgyn87 Thành viên 13 Tháng mười hai 2016 25 Tháng một 2017 - 7:21 pm
[ VkA_]CR4SH_ Thành viên 17 Tháng mười một 2016 22 Tháng chín 2018 - 9:54 pm
[ VkA_]Tyasan Thành viên 17 Tháng một 2017 3 Tháng hai 2017 - 2:52 am
[ VkA_]Geferson Thành viên 15 Tháng mười một 2016 13 Tháng năm 2017 - 3:01 am
[ VkA_]BlackImperator Thành viên 1 Tháng tám 2017 16 Tháng sáu 2018 - 5:15 pm
[ VkA_]Hassan27 Thành viên 30 Tháng năm 2017 5 Tháng tám 2018 - 4:27 am
[ VkA_]Guendalf Thành viên 6 Tháng một 2017 31 Tháng mười hai 2017 - 10:00 pm
[ VkA_]_JaD Thành viên 15 Tháng mười một 2016 29 Tháng năm 2018 - 3:17 am
[ VkA_]DuSheriff Thành viên 18 Tháng ba 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[ VkA_]_Rivaldo Thành viên 18 Tháng năm 2017 18 Tháng năm 2017 - 1:06 am
[ VkA_]andizini Thành viên 9 Tháng chín 2016 10 Tháng năm 2018 - 1:53 am
[ VkA_]GuiBRasiL Thành viên 7 Tháng một 2017 28 Tháng mười một 2017 - 2:39 am
[ VkA_]naiasalu Thành viên 15 Tháng mười một 2016 7 Tháng mười một 2017 - 5:36 pm
[ VkA_]Lord_dark_ Thành viên 15 Tháng mười hai 2016 22 Tháng sáu 2018 - 5:56 pm
[ VkA_]jooaohenriqe Thành viên 18 Tháng mười một 2016 31 Tháng bảy 2018 - 2:14 am
[ VkA_]san_eduardo Thành viên 12 Tháng tám 2017 22 Tháng tám 2018 - 3:12 pm
[ VkA_]avrorenan Thành viên 7 Tháng một 2017 11 Tháng bảy 2018 - 7:15 am
[ VkA_]Eliaquim Thành viên 28 Tháng chín 2017 15 Tháng tám 2018 - 11:56 pm
[ VkA_]santoandre Thành viên 20 Tháng mười một 2017 27 Tháng mười một 2017 - 12:58 am
[ VkA_]TryPTy Thành viên 25 Tháng mười 2017 21 Tháng tư 2018 - 9:46 pm
[ VkA_]_Godfrey_ Thành viên 14 Tháng mười 2017 Online ngay!
[ VkA_]Rosd Thành viên 21 Tháng mười 2017 5 Tháng hai 2018 - 4:23 am
[ VkA_]Reaper077 Thành viên 14 Tháng bảy 2018 12 Tháng tám 2018 - 12:28 am
[ VkA_]DarkJC_DR Thành viên 7 Tháng mười một 2017 Hôm qua, 8:55 am
[ VkA_]hanqz Thành viên 12 Tháng mười một 2017 2 Tháng mười hai 2017 - 5:43 pm
[ VkA_]herculesakj1 Thành viên 9 Tháng mười hai 2017 9 Tháng một 2018 - 4:44 am
[ VkA_]Dropzera Thành viên 25 Tháng mười một 2017 2 Tháng một 2018 - 6:49 am
[ VkA_]T0kyo Thành viên 24 Tháng mười 2017 24 Tháng sáu 2018 - 4:58 pm
[ VkA_]MaximusRX Thành viên 21 Tháng sáu 2018 9 Tháng bảy 2018 - 6:09 pm
[ VkA_]Abaaaa Thành viên 19 Tháng bảy 2018 9 Tháng tám 2018 - 3:46 am
[ VkA_]Italiano_ Thành viên 17 Tháng mười hai 2017 6 Tháng một 2018 - 7:11 pm
[ VkA_]Edi_Dentista Thành viên 28 Tháng mười 2017 23 Tháng chín 2018 - 11:33 pm
[ VkA_]Adrimar Thành viên 26 Tháng mười 2017 7 Tháng mười một 2017 - 8:28 pm
[ VkA_]SamsKads Thành viên 9 Tháng mười một 2017 21 Tháng một 2018 - 7:41 pm
[ VkA_]LuizaSonin Thành viên 21 Tháng chín 2017 23 Tháng tám 2018 - 6:37 pm
[ VkA_]complicado Thành viên 24 Tháng mười một 2017 8 Tháng chín 2018 - 2:46 am
[ VkA_]Playboys_ Thành viên 23 Tháng chín 2017 6 Tháng mười 2017 - 4:45 pm
[ VkA_]Artigo12 Thành viên 6 Tháng một 2018 20 Tháng một 2018 - 3:32 am
[ VkA_]TingLing Thành viên 10 Tháng mười hai 2017 12 Tháng một 2018 - 2:32 am
[ VkA_]lobao1984 Thành viên 2 Tháng mười hai 2017 4 Tháng mười hai 2017 - 11:38 pm
[ VkA_]Diego_thorin Thành viên 19 Tháng tám 2018 24 Tháng chín 2018 - 9:20 pm
[ VkA_]barrigax Thành viên 25 Tháng năm 2018 26 Tháng năm 2018 - 12:59 am
[ VkA_]kaybasan Thành viên 25 Tháng tám 2018 Hôm qua, 11:57 pm
[ VkA_]Black_Sparrow Thành viên 5 Tháng bảy 2018 12 Tháng tám 2018 - 5:03 pm
[ VkA_]Alex_RP Thành viên 7 Tháng bảy 2018 20 Tháng chín 2018 - 7:58 pm
[ VkA_]Gabizzinha Thành viên 1 Tháng tám 2018 16 Tháng chín 2018 - 11:27 pm
[ VkA_]Bruno_forever Thành viên 3 Tháng tám 2018 Hôm nay, 2:47 am
[ VkA_]iwantbe18 Thành viên 6 Tháng tám 2018 24 Tháng chín 2018 - 11:51 pm
[ VkA_]_MaDaRa_Br Thành viên 27 Tháng năm 2018 16 Tháng bảy 2018 - 5:35 pm
[ VkA_]lpca2 Thành viên 23 Tháng năm 2018 19 Tháng bảy 2018 - 11:34 pm
[ VkA_]Adoelefante Thành viên 7 Tháng mười hai 2017 10 Tháng mười hai 2017 - 3:00 am
[ VkA_]Fagner00 Thành viên 20 Tháng mười hai 2017 20 Tháng mười hai 2017 - 9:46 pm
[ VkA_]Archimond7 Thành viên 7 Tháng bảy 2018 Hôm qua, 3:34 am
[ VkA_]XunimPlay Thành viên 1 Tháng hai 2018 29 Tháng tám 2018 - 5:31 am
[ VkA_]VeNoMv2 Thành viên 27 Tháng hai 2018 25 Tháng năm 2018 - 2:51 am
[ VkA_]Gus7av0 Thành viên 27 Tháng năm 2018 17 Tháng chín 2018 - 3:55 am
[ VkA_]santanasampaio1 Thành viên 21 Tháng sáu 2018 2 Tháng chín 2018 - 12:26 am
[ VkA_]toxical Thành viên 4 Tháng sáu 2018 3 Tháng sáu 2018 - 2:30 am
[ VkA_]_Thorin Thành viên 31 Tháng tám 2018 24 Tháng chín 2018 - 11:31 pm
[ VkA_]Djan Thành viên 26 Tháng mười 2017 21 Tháng một 2018 - 7:13 pm
[ VkA_]SoSweet Thành viên 28 Tháng ba 2017 4 Tháng một 2018 - 12:55 pm
[ VkA_]Valium_ Thành viên 4 Tháng năm 2017 1 Tháng tám 2017 - 4:33 am
[ VkA_]BOLSONARO2018 Thành viên 16 Tháng sáu 2018 17 Tháng tám 2018 - 5:49 pm
[ VkA_]SoSweets Thành viên 22 Tháng tư 2017 10 Tháng mười hai 2017 - 4:10 pm
[ VkA_]Joelson Thành viên 23 Tháng tư 2017 19 Tháng chín 2018 - 1:21 pm
[ VkA_]SantiagoPerfect Thành viên 29 Tháng tư 2017 29 Tháng tư 2017 - 9:57 pm
[ VkA_]cattatau Thành viên 25 Tháng tư 2017 13 Tháng hai 2018 - 4:52 am
[ VkA_]homemaranha Thành viên 11 Tháng mười hai 2017 9 Tháng chín 2018 - 11:44 pm
[ VkA_]_TrevisaN_ Thành viên 2 Tháng năm 2017 21 Tháng mười một 2017 - 11:47 pm
[ VkA_]AndreZika Thành viên 21 Tháng sáu 2018 Hôm qua, 11:40 pm
[ VkA_]G8dfrey Thành viên 7 Tháng chín 2017 12 Tháng mười 2017 - 7:35 pm
[ VkA_]Morteli Thành viên 6 Tháng tư 2017 Hôm nay, 1:17 am
[ VkA_]Mclaren_378 Thành viên 9 Tháng tám 2017 30 Tháng sáu 2018 - 9:43 pm
[ VkA_]VitorPeclat Thành viên 20 Tháng ba 2017 17 Tháng ba 2017 - 9:33 pm
[ VkA_]jrdarkness Thành viên 24 Tháng ba 2017 1 Tháng chín 2017 - 11:03 pm
[ VkA_]___HuLk___ Thành viên 23 Tháng ba 2017 11 Tháng chín 2017 - 3:29 am
[ VkA_]sakura99 Thành viên 26 Tháng bảy 2017 15 Tháng chín 2018 - 10:09 am
[ VkA_]Benjaz Thành viên 4 Tháng năm 2017 10 Tháng năm 2017 - 5:20 pm
[ VkA_]milla_nesa Thành viên 14 Tháng sáu 2017 18 Tháng sáu 2017 - 8:21 pm
[ VkA_]_Retalhador_ Thành viên 3 Tháng năm 2017 28 Tháng sáu 2017 - 5:42 am
[ VkA_]Clu Thành viên 22 Tháng năm 2017 11 Tháng chín 2017 - 12:12 am
[ VkA_]FazMuuuh Thành viên 9 Tháng bảy 2017 8 Tháng tám 2018 - 2:47 am
[ VkA_]Garry777 Thành viên 17 Tháng bảy 2017 27 Tháng bảy 2017 - 4:43 am
[ VkA_]pisettamanrox Thành viên 8 Tháng mười 2017 24 Tháng chín 2018 - 11:24 pm
[ VkA_]Nobodyzim Thành viên 28 Tháng bảy 2017 14 Tháng chín 2017 - 2:24 am
[ VkA_]TrueHipster Thành viên 15 Tháng tám 2017 24 Tháng sáu 2018 - 9:26 am
[ VkA_]R0Y4LS Thành viên 24 Tháng tám 2017 8 Tháng tư 2018 - 1:00 am
[ VkA_]Defeat____ Thành viên 19 Tháng chín 2017 11 Tháng tám 2018 - 3:32 pm
[ VkA_]Arteezy Thành viên 17 Tháng tám 2017 20 Tháng tám 2017 - 9:38 pm
[ VkA_]kunkkaairan Thành viên 7 Tháng chín 2017 15 Tháng mười 2017 - 5:17 pm
[ VkA_]PedePanu Thành viên 11 Tháng tám 2017 2 Tháng tư 2018 - 4:54 am
[ VkA_]EduDuty Thành viên 4 Tháng bảy 2017 16 Tháng bảy 2017 - 4:30 am
[ VkA_]Saves_the_Day Thành viên 13 Tháng mười hai 2017 15 Tháng bảy 2018 - 6:53 pm
[ VkA_]rafinhakiko Thành viên 2 Tháng sáu 2017 12 Tháng sáu 2017 - 9:22 pm
[ VkA_]_EvilGin_ Thành viên 22 Tháng tám 2017 30 Tháng mười hai 2017 - 8:56 pm
[ VkA_]Plus_Suda Thành viên 19 Tháng chín 2017 14 Tháng chín 2018 - 11:01 pm
[ VkA_]_ChAviTo Thành viên 13 Tháng bảy 2017 7 Tháng bảy 2018 - 3:40 am
[ VkA_]Hodor_is_Back Thành viên 14 Tháng sáu 2017 13 Tháng mười một 2017 - 8:48 pm
[ VkA_]Alien_war Thành viên 22 Tháng tám 2017 1 Tháng bảy 2018 - 2:56 am
[ VkA_]KoHeiFuS Thành viên 2 Tháng tám 2017 22 Tháng tám 2017 - 1:45 am
[ VkA_]michelciabatari Thành viên 16 Tháng chín 2017 20 Tháng chín 2018 - 7:55 pm
[ VkA_]Maicossuel Thành viên 5 Tháng ba 2016 22 Tháng chín 2018 - 8:43 pm
[ VkA_]beowoof Thành viên 26 Tháng mười hai 2016 24 Tháng năm 2017 - 9:32 pm
[ VkA_]JhonMal Thành viên 9 Tháng năm 2017 29 Tháng năm 2018 - 3:50 am
[ VkA_]TheChaosCreator Thành viên 13 Tháng ba 2016 19 Tháng tư 2018 - 10:09 pm
[ VkA_]silviatpj Thành viên 24 Tháng mười hai 2016 17 Tháng chín 2018 - 9:29 pm
[ VkA_]LandO_br Thành viên 11 Tháng tám 2017 9 Tháng bảy 2018 - 8:16 am
[ VkA_]Tetim Thành viên 13 Tháng tư 2017 22 Tháng ba 2018 - 7:25 pm
[ VkA_]pablito_v8 Thành viên 25 Tháng mười một 2017 29 Tháng bảy 2018 - 10:29 am
[ VkA_]EndrivE Thành viên 2 Tháng sáu 2017 19 Tháng tám 2018 - 6:43 pm
[ VkA_]lirinho Thành viên 17 Tháng ba 2017 18 Tháng chín 2018 - 2:46 am
[ VkA_]Neymar_doAge Thành viên 8 Tháng mười 2017 22 Tháng tám 2018 - 3:55 am
[ VkA_]ZeeH Thành viên 22 Tháng hai 2016 24 Tháng chín 2018 - 6:47 pm
[ VkA_]MaxCavalera Thành viên 10 Tháng năm 2016 12 Tháng một 2018 - 6:25 pm
[ VkA_]Budundio Thành viên 24 Tháng mười hai 2016 16 Tháng chín 2018 - 2:58 am
[ VkA_]the_novice Thành viên 13 Tháng mười hai 2016 22 Tháng bảy 2018 - 2:53 pm
[ VkA_]_Shafth_ Thành viên 6 Tháng tư 2016 22 Tháng chín 2018 - 5:25 pm
[ VkA_]TallRasha Thành viên 3 Tháng mười một 2017 6 Tháng mười hai 2017 - 12:54 am
[ VkA_]God_VkA_Brother Thành viên 16 Tháng hai 2016 31 Tháng mười 2017 - 3:57 pm
[ VkA_]ccv_angus Thành viên 16 Tháng chín 2016 26 Tháng tư 2017 - 2:46 pm
[ VkA_]OGalo Thành viên 5 Tháng năm 2016 26 Tháng năm 2017 - 7:29 am
[ VkA_]IamPdrzin Thành viên 3 Tháng năm 2016 10 Tháng ba 2017 - 4:12 am
[ VkA_]bielnick Thành viên 5 Tháng một 2017 16 Tháng hai 2018 - 10:39 pm
[ VkA_]_Rhadamantys_ Thành viên 27 Tháng sáu 2017 23 Tháng bảy 2018 - 7:33 pm
[ VkA_]Good_Vibes Thành viên 8 Tháng tư 2017 19 Tháng tám 2018 - 10:59 pm
[ VkA_]StealthTT Thành viên 10 Tháng mười 2016 13 Tháng một 2017 - 11:12 am
[ VkA_]Leticia77 Thành viên 24 Tháng một 2017 27 Tháng sáu 2018 - 5:30 am
[ VkA_]BGTusk Thành viên 26 Tháng mười 2017 12 Tháng tám 2018 - 6:07 pm
[ VkA_]Butekim Thành viên 14 Tháng năm 2016 29 Tháng một 2017 - 11:34 pm
[ VkA_]_Mathilda_ Thành viên 2 Tháng mười hai 2017 23 Tháng sáu 2018 - 8:00 pm
[ VkA_]Ksalad_AT_ Thành viên 16 Tháng một 2017 5 Tháng hai 2017 - 1:56 am
[ VkA_]SanPaes Thành viên 8 Tháng sáu 2016 Hôm nay, 3:11 am
[ VkA_]ManiacoPop Thành viên 26 Tháng mười 2017 Hôm nay, 3:25 am
[ VkA_]__Galo Thành viên 5 Tháng năm 2016 13 Tháng tư 2017 - 2:42 pm
[ VkA_]Sdanrrushen Thành viên 24 Tháng mười hai 2016 21 Tháng tư 2017 - 11:44 pm
[ VkA_]Calma_Pr0feta Thành viên 6 Tháng tư 2016 28 Tháng tám 2018 - 5:43 am
[ VkA_]king_Fokooo Thành viên 31 Tháng tám 2018 30 Tháng tám 2018 - 11:30 pm
[ VkA_]JuanBaldez Thành viên 14 Tháng ba 2016 6 Tháng chín 2018 - 4:41 pm
[ VkA_]_IzzE_ Thành viên 29 Tháng hai 2016 20 Tháng tám 2017 - 10:02 pm
[ VkA_]Aladic_Yrog Thành viên 21 Tháng năm 2016 10 Tháng ba 2018 - 5:34 pm
[ VkA_]HoyaLL Thành viên 7 Tháng sáu 2017 24 Tháng năm 2018 - 5:01 am
[ VkA_]AndyAoC Thành viên 24 Tháng ba 2017 1 Tháng bảy 2018 - 11:53 pm
[ VkA_]W4ffl3BosS_ Thành viên 20 Tháng ba 2016 6 Tháng tám 2018 - 3:46 pm
[ VkA_]Rabugento Thành viên 27 Tháng hai 2016 5 Tháng bảy 2018 - 7:44 pm
[ VkA_]HollyOPK Thành viên 9 Tháng một 2017 12 Tháng một 2017 - 2:56 am
[ VkA_]tranin Thành viên 7 Tháng mười một 2017 Hôm qua, 9:03 pm
[ VkA_]Madmax_fsa Thành viên 6 Tháng ba 2016 6 Tháng tám 2018 - 11:03 pm
[ VkA_]jalter Thành viên 25 Tháng một 2017 23 Tháng chín 2018 - 3:27 pm
[ VkA_]NhoNhO_ Thành viên 9 Tháng tư 2017 10 Tháng tư 2018 - 12:49 am
[ VkA_]Rockabilly Thành viên 30 Tháng một 2017 Hôm qua, 7:48 pm
[ VkA_]mon3yforfr33 Thành viên 20 Tháng ba 2016 17 Tháng chín 2018 - 12:25 am
[ VkA_]lalaheke Thành viên 20 Tháng tám 2017 20 Tháng chín 2018 - 9:59 pm
[ VkA_]_Papangu Thành viên 22 Tháng mười hai 2016 6 Tháng một 2017 - 11:05 pm
[ VkA_]Iamfudencio Thành viên 9 Tháng năm 2016 29 Tháng mười một 2017 - 2:02 am
[ VkA_]Wc_b0M_4r Thành viên 25 Tháng mười 2017 28 Tháng mười hai 2017 - 4:18 pm
[ VkA_]Porunga_ Thành viên 19 Tháng chín 2017 31 Tháng năm 2018 - 3:58 am
[ VkA_]shoguinho Thành viên 7 Tháng năm 2017 11 Tháng mười một 2017 - 1:02 pm
[ VkA_]Imhotep Thành viên 11 Tháng ba 2017 13 Tháng chín 2018 - 3:44 pm
[ VkA_]Nicolius Thành viên 21 Tháng bảy 2018 24 Tháng tám 2018 - 8:13 pm
[ VkA_]DraftL Thành viên 6 Tháng chín 2016 21 Tháng mười một 2017 - 4:49 pm
[ VkA_]Aprendiz_Noob Thành viên 2 Tháng tư 2016 23 Tháng chín 2018 - 11:11 pm
[ VkA_]ferezini Thành viên 5 Tháng năm 2018 8 Tháng năm 2018 - 3:49 am
[ VkA_]vesh Thành viên 4 Tháng mười hai 2016 17 Tháng sáu 2018 - 4:08 am
[ VkA_]MrSpiriT Thành viên 24 Tháng tám 2017 2 Tháng năm 2018 - 4:57 am
[ VkA_]Z3r4X Thành viên 14 Tháng mười một 2017 Hôm qua, 2:16 am
[ VkA_]Decau Thành viên 5 Tháng mười hai 2017 25 Tháng bảy 2018 - 11:39 pm
[ VkA_]WesleyxDzZ Thành viên 27 Tháng mười 2016 6 Tháng chín 2018 - 3:45 am
[ VkA_]Cremosa Thành viên 8 Tháng mười hai 2016 18 Tháng chín 2018 - 3:52 am
[ VkA_]espejo1 Thành viên 15 Tháng bảy 2017 18 Tháng chín 2018 - 6:29 am
[ VkA_]Omega_Sl4y3r1 Thành viên 26 Tháng một 2017 19 Tháng mười hai 2017 - 12:15 am
[ VkA_]GladiadorZeus Thành viên 21 Tháng bảy 2017 8 Tháng năm 2018 - 3:47 am
[ VkA_]GLEDSON_BR Thành viên 28 Tháng tám 2016 3 Tháng bảy 2018 - 4:54 am
[ VkA_]_HusKarl_ Thành viên 31 Tháng mười hai 2017 30 Tháng mười hai 2017 - 6:32 pm
[ VkA_]_SaNgar_ Thành viên 6 Tháng một 2017 12 Tháng ba 2017 - 6:15 pm
[ VkA_]WiTCH_KiNG Thành viên 3 Tháng mười hai 2016 14 Tháng ba 2017 - 2:11 pm
[ VkA_]mrn Thành viên 15 Tháng mười một 2016 2 Tháng hai 2017 - 11:40 pm
[ VkA_]Faell Thành viên 12 Tháng bảy 2017 29 Tháng bảy 2018 - 7:10 am
[ VkA_]BreideIstorme Thành viên 23 Tháng sáu 2017 17 Tháng năm 2018 - 1:58 am
[ VkA_]IAM_DRUL Thành viên 15 Tháng năm 2017 13 Tháng sáu 2018 - 12:44 am
[ VkA_]Nahin Thành viên 13 Tháng một 2017 27 Tháng một 2017 - 11:23 pm
[ VkA_]MAKA_Veli Thành viên 28 Tháng chín 2017 17 Tháng năm 2018 - 8:29 pm
[ VkA_]barizinho Thành viên 20 Tháng bảy 2017 30 Tháng tám 2017 - 1:34 pm
[ VkA_]BarRoomHero Thành viên 28 Tháng chín 2017 Hôm nay, 12:48 am
[ VkA_]APC16ASD Thành viên 13 Tháng năm 2016 20 Tháng một 2018 - 7:02 pm
[ VkA_]skidfire Thành viên 30 Tháng mười một 2016 14 Tháng ba 2018 - 2:09 am
[ VkA_]evandro10 Thành viên 5 Tháng ba 2016 Hôm nay, 1:10 am
[ VkA_]MagiaBranca Thành viên 3 Tháng ba 2016 1 Tháng mười hai 2016 - 6:33 pm
[ VkA_]BarbosaB Thành viên 13 Tháng ba 2016 15 Tháng một 2017 - 12:17 am
[ VkA_]SuPer_MiX Thành viên 16 Tháng ba 2017 Hôm nay, 1:30 am
[ VkA_]spazzyn Thành viên 24 Tháng hai 2016 20 Tháng ba 2017 - 2:50 am
[ VkA_]Player_BrZ Thành viên 5 Tháng tư 2016 Hôm qua, 12:58 am
[ VkA_]enki12 Thành viên 26 Tháng hai 2016 10 Tháng sáu 2018 - 5:55 pm
[ VkA_]Adelsom Thành viên 13 Tháng mười hai 2017 29 Tháng mười hai 2017 - 12:59 am
[ VkA_]FATALJUNIOR Thành viên 24 Tháng ba 2016 3 Tháng bảy 2018 - 3:24 pm
[ VkA_]Valentino48 Thành viên 3 Tháng ba 2016 23 Tháng chín 2018 - 11:02 pm
[ VkA_]Anubis_brav Thành viên 26 Tháng tư 2016 Hôm qua, 1:02 am
[ VkA_]Chawn Thành viên 25 Tháng hai 2016 16 Tháng tám 2018 - 9:56 pm
[ VkA_]LeTigre Thành viên 25 Tháng hai 2016 4 Tháng một 2018 - 9:50 pm
[ VkA_]cafifi Thành viên 31 Tháng năm 2016 10 Tháng tư 2018 - 4:41 am
[ VkA_]CDA_TUBARAO Thành viên 22 Tháng mười hai 2016 19 Tháng sáu 2018 - 12:32 am
[ VkA_]Eristov Thành viên 10 Tháng mười hai 2016 1 Tháng một 2018 - 6:20 pm
[ VkA_]Adoantoni Thành viên 27 Tháng một 2017 14 Tháng sáu 2018 - 6:36 pm
[ VkA_]Override__ Thành viên 5 Tháng ba 2016 16 Tháng bảy 2018 - 1:53 am
[ VkA_]jmvaldoleiros Thành viên 5 Tháng ba 2016 14 Tháng tư 2017 - 5:04 am
[ VkA_]Celitc_Caboclo_ Thành viên 11 Tháng tư 2016 4 Tháng mười một 2016 - 7:16 pm
[ VkA_]mathiasmbi9 Thành viên 18 Tháng tư 2016 12 Tháng hai 2018 - 4:50 am
[ VkA_]Jiren Thành viên 24 Tháng năm 2016 1 Tháng sáu 2018 - 10:33 am
[ VkA_]__Brother__ Thành viên 6 Tháng mười một 2017 11 Tháng tám 2018 - 8:58 pm
[ VkA_]Pisetta Thành viên 19 Tháng mười một 2016 15 Tháng bảy 2017 - 10:48 pm
[ VkA_]Hasgard_BR Thành viên 13 Tháng ba 2017 14 Tháng năm 2017 - 6:43 am
[ VkA_]Alquimista29 Thành viên 5 Tháng tám 2017 24 Tháng chín 2018 - 2:11 am
[ VkA_]LeanDroo_Luzzz Thành viên 13 Tháng mười hai 2016 10 Tháng tư 2017 - 9:02 pm
[ VkA_]__Alohha Thành viên 4 Tháng tư 2017 24 Tháng chín 2018 - 3:33 am
[ VkA_]NightStalker_ Thành viên 1 Tháng tư 2017 22 Tháng chín 2018 - 3:20 pm
[ VkA_]JoelsonVka Thành viên 26 Tháng mười hai 2017 13 Tháng chín 2018 - 7:08 pm
[ VkA_]EagleWarrior42 Thành viên 8 Tháng tư 2016 13 Tháng hai 2018 - 4:41 pm
[ VkA_]_MoskitiM Thành viên 22 Tháng ba 2016 23 Tháng mười một 2017 - 12:27 pm
[ VkA_]Hodor_Hodor Thành viên 3 Tháng tư 2017 9 Tháng chín 2018 - 6:13 pm
[ VkA_]Marola_22 Thành viên 3 Tháng hai 2017 22 Tháng mười hai 2017 - 3:21 am
[ VkA_]Daniel_fin Thành viên 5 Tháng năm 2016 28 Tháng chín 2017 - 6:54 pm
[ VkA_]jamave Thành viên 7 Tháng tư 2017 30 Tháng mười một 2017 - 10:12 pm
[ VkA_]LittleFinger86 Thành viên 26 Tháng tư 2016 Hôm nay, 5:02 am
[ VkA_]JUNIOR_33 Thành viên 2 Tháng tư 2016 5 Tháng chín 2018 - 12:54 pm
[ VkA_]avenger____ Thành viên 29 Tháng tư 2016 6 Tháng tám 2018 - 2:35 am
[ VkA_]2014lol2014 Thành viên 20 Tháng ba 2016 29 Tháng bảy 2018 - 4:23 am
[ VkA_]SaB10 Thành viên 21 Tháng sáu 2018 9 Tháng chín 2018 - 6:32 am
[ VkA_]paulovmcm Thành viên 31 Tháng một 2017 7 Tháng mười hai 2017 - 10:21 pm
[ VkA_]___BlackHawk___ Thành viên 29 Tháng tư 2017 Hôm qua, 12:56 pm
[ VkA_]JoZeHgS Thành viên 26 Tháng tư 2016 23 Tháng chín 2018 - 10:24 pm
[ VkA_]bjj_rage Thành viên 10 Tháng mười hai 2016 5 Tháng bảy 2018 - 1:46 am
[ VkA_]JUNNOSEMEDO2 Thành viên 13 Tháng ba 2016 20 Tháng chín 2018 - 5:14 pm
[ VkA_]GOD666 Thành viên 22 Tháng hai 2016 7 Tháng một 2017 - 1:20 am
[ VkA_]DARXAN Thành viên 12 Tháng tám 2017 13 Tháng hai 2018 - 3:33 pm
[ VkA_]_Kubata Thành viên 10 Tháng chín 2017 3 Tháng chín 2018 - 6:31 pm
[ VkA_]_LiNee Thành viên 1 Tháng hai 2017 28 Tháng tám 2018 - 6:38 pm
[ VkA_]abbapoa Thành viên 28 Tháng ba 2016 12 Tháng mười một 2016 - 3:37 am
[ VkA_]Fpavoni Thành viên 19 Tháng tư 2016 24 Tháng chín 2018 - 3:10 am
[ VkA_]KaneKi_ Thành viên 15 Tháng bảy 2017 12 Tháng hai 2018 - 4:26 am
[ VkA_]LuizChampioN Thành viên 6 Tháng mười hai 2017 30 Tháng mười hai 2017 - 6:30 pm
[ VkA_]RavE_ Thành viên 25 Tháng ba 2016 16 Tháng mười một 2016 - 10:02 pm
[ VkA_]OffTheWallGaran Thành viên 30 Tháng mười một 2016 12 Tháng chín 2018 - 4:05 am
[ VkA_]God_VkA Thành viên 2 Tháng tư 2016 5 Tháng sáu 2017 - 5:02 pm
[ VkA_]LioValiant Thành viên 22 Tháng chín 2018 Hôm qua, 12:54 am
[ VkA_]NubinhoXd Thành viên 9 Tháng sáu 2017 18 Tháng tám 2018 - 4:43 pm
[ VkA_]agostini022 Thành viên 19 Tháng tư 2016 27 Tháng hai 2017 - 9:59 pm
[ VkA_]ICardosoI Thành viên 21 Tháng năm 2016 5 Tháng mười một 2016 - 5:08 pm
[ VkA_]detrechi Thành viên 22 Tháng mười hai 2016 18 Tháng chín 2018 - 1:15 am
[ VkA_]rodsra Thành viên 9 Tháng mười hai 2017 24 Tháng một 2018 - 2:37 am
[ VkA_]MenorZim Thành viên 6 Tháng sáu 2016 26 Tháng mười hai 2016 - 11:56 pm
[ VkA_]Galdino17 Thành viên 25 Tháng hai 2016 15 Tháng tư 2018 - 11:06 pm
[ VkA_]MPlayer Thành viên 14 Tháng năm 2016 10 Tháng mười 2017 - 6:11 pm
[ VkA_]Kairie Thành viên 26 Tháng mười 2017 24 Tháng ba 2018 - 9:55 pm
[ VkA_]Cuiabano Thành viên 21 Tháng hai 2016 12 Tháng tám 2018 - 12:03 am
[ VkA_]FRIAL2015 Thành viên 14 Tháng ba 2016 23 Tháng hai 2018 - 12:45 am
[ VkA_]filipemagno Thành viên 3 Tháng tư 2016 Online ngay!
[ VkA_]Lukaz30 Thành viên 30 Tháng mười hai 2016 12 Tháng tám 2018 - 10:32 pm
[ VkA_]PuNiSHeR007 Thành viên 4 Tháng sáu 2018 1 Tháng bảy 2018 - 4:41 am
[ VkA_]Like_Empires_ Thành viên 7 Tháng bảy 2018 10 Tháng chín 2018 - 11:58 am
[ VkA_]XRASECX Thành viên 20 Tháng hai 2017 27 Tháng bảy 2018 - 3:33 am
[ VkA_]kilshon Thành viên 7 Tháng tám 2017 22 Tháng chín 2018 - 7:55 pm
[ VkA_]7_bg Thành viên 8 Tháng tư 2017 24 Tháng chín 2018 - 8:39 pm
[ VkA_]Favelado Thành viên 15 Tháng tư 2017 24 Tháng tư 2017 - 3:21 am
[ VkA_]pullodogato Thành viên 21 Tháng mười hai 2016 8 Tháng tư 2018 - 7:08 pm
[ VkA_]3phs Thành viên 26 Tháng hai 2016 Hôm nay, 5:29 am
[ VkA_]odinbr Thành viên 27 Tháng mười 2017 Hôm nay, 5:56 am